Azərbaycanlı alim onlayn Beynəlxalq Konfransda məruzə ilə çıxış etmişdir

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Taleh Xəlilov 08 may 2020-ci il tarixdə bir çox ölkələrinin elm adamlarının iştirakı ilə Ukrayna Respublikasının Kiyev şəhərində Zoom Cloud Meetings programı vasitəsi ilə keçirilən “TARAS ŞEVÇENKO 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ”ndə iştirak etmiş, “İLKÖĞRETİMDE RUHSAL KÜLTÜR OLUŞMASINDA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ VE YETKİSİ” mövzusunda məruzə etmişdir. Məruzəçi konfransın sonunda bölmə iştirakçılarının suallarını cavabladırmışdır.